ความเป็นมา

บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
ได้เริ่มจดทะเบียนบริษัทก่อตั้ง เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2512 ด้วยทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท เพื่อผลิตและจำหน่ายกระเบื้องซีรามิค สำหรับใช้ในการก่อสร้าง สินค้าของบริษัทฯ ประกอบไปด้วย

กระเบื้องบุผนังชนิดเผาครั้งเดียว (MONOPOROSA)
ขนาด 8 x 8 นิ้ว และ 8 x 10 นิ้ว เรียกชื่อสินค้าว่า “กระเบื้องบุผนังโรแยล” ภายใต้เครื่องหมายการค้า “RCI”

กระเบื้องเนื้อพอร์ซเลน ที่แข็งแรงและมีการดูดซึมน้ำต่ำ
เรียกชื่อสินค้าว่า “โรแยลแกรนิโต้” มีขนาด 12 x 12 นิ้ว , 12 x 24 นิ้ว และ 16 x 16 นิ้ว
นอกจากนี้ยังมีการนำเข้ากระเบื้องจากต่างประเทศอาทิเช่น ประเทศ อิตาลี สเปน จีน และอินโดนิเซีย
สินค้าของบริษัทฯ มีจำหน่ายอยู่ในกลุ่มตลาดวัสดุก่อสร้างมานานกว่า 37 ปี และเป็นที่ยอมรับของตลาดว่ากระเบื้อง อาร์ซีไอ มีลวดลาย สีสันที่สวยงาม และมีคุณภาพน่าเชื่อถือมาเป็นเวลานาน ซึ่งทางบริษัทฯได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ มาตรฐาน ISO9001 : 2000 เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2545
ปี 2548 : บริษัทลงทุนในเครื่องจักร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต และทดแทนเครื่องจักรเก่า มูลค่าประมาณ 100 ล้านบาท และมีการลงทุนในบริษัท โรแยลเอเซียบริคแอนด์ไทล์ จำกัด เพื่อเพิ่มประเภทของผลิตภัณฑ์ และขยายการเติบโตของบริษัท มูลค่าประมาณ 100 ล้านบาท

ปัจจุบัน
โรงงานของบริษัทฯ ตั้งอยู่เลขที่ 54/7 หมู่ 3 ตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี บนเนื้อที่ประมาณ 100 ไร่ มีกำลังการผลิตกระเบื้องบุผนังและกระเบื้องปูพื้นวันละประมาณ 20,000 ตรม. จำหน่ายผลิตภัณฑ์ทั้งตลาดภายในประเทศและตลาดต่างประเทศ

แม้ว่าบริษัทฯ จะมีกำลังการผลิตที่เล็ก เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ผลิตรายอื่นๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน แต่บริษัทฯมีจุดมุ่งหมายที่จะสร้างความเป็นเลิศในงานเฉพาะด้านให้มีคุณภาพ เป็นที่พึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า อาทิ เข่น ผลิตกระเบื้องที่มีความสวยงาม มีคุณภาพ ให้เป็นที่ยอมรับในชื่อเสียงของผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เรายังคงยึดมั่นในเจตนารมณ์นี้ต่อไป

Top