ได้เริ่มจดทะเบียนก่อตั้งบริษัท เมื่อปี 2512 ด้วยทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท เพื่อผลิตและจำหน่ายกระเบื้องซีรามิค สำหรับใช้ในการก่อสร้าง สินค้าของบริษัทฯ ประกอบไปด้วย
  ขนาด 8 x 8 นิ้ว และ 8 x 10 นิ้ว เรียกชื่อสินค้าว่า “กระเบื้องบุผนังโรแยล” ภายใต้เครื่องหมายการค้า “RCI”
  เรียกชื่อสินค้าว่า “โรแยลแกรนิโต้” มีขนาด 12 x 12 นิ้ว , 12 x 24 นิ้ว และ 16 x 16 นิ้ว
นอกจากนี้ยังมีการนำเข้ากระเบื้องจากต่างประเทศอาทิเช่น ประเทศ อิตาลี สเปน จีน และอินโดนิเซีย

สินค้าของบริษัทฯ มีจำหน่ายอยู่ในกลุ่มตลาดวัสดุก่อสร้างมานานกว่า 34 ปี และเป็นที่ยอมรับของตลาดว่ากระเบื้อง อาร์ซีไอ มีลวดลาย สีสันที่สวยงาม และมีคุณภาพน่าเชื่อถือมาเป็นเวลานาน ซึ่งทางบริษัทฯได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ มาตรฐาน ISO9001 : 2000 เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2545

สำหรับผลิตภัณฑ์กระเบื้องแกรนิโต้ บริษัทฯ ได้ทำการผลิตกระเบื้องแกรนิโต้ ออกสู่ตลาดมาตั้งแต่ปี 2539 และได้มีการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้มาโดยตลอด จนปัจจุบันเราได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ ประเภทนี้ออกมา จนมีสีสันคล้ายหินธรรมชาติมากที่สุด โดยใช้
เทคนิคการผลิตที่เรียกว่า [SOLUBLE SALT] มาตกแต่งบนกระเบื้องโดยทำให้เนื้อกระเบื้องมีความคงทน และมีลวดลาย สีสันคล้ายหินธรรมชาติมากที่สุด วิธีการผลิตกระเบื้องชนิดนี้คือ การพิมพ์สารละลายเชิงซ้อน [SOLUBLE SALT] ลงบนเนื้อกระเบื้อง กระเบื้องยังคงอยู่ในขั้นตอนการขึ้นรูป และเผากระเบื้องที่อุณหภูมิความร้อนสูง สารละลายเกลือจะฝังตัว เข้าเป็นเนื้อเดียวกับกระเบื้อง เมื่อนำกระเบื้องนี้ไปขัดเงา จะเกิดความสวยงามของแถบสีซึ่งดูคล้ายหินธรรมชาติมาก

เนื่องจากในปัจจุบันบริษัทฯ ได้ลงทุนเพิ่มไปมากกว่า 700 ล้านบาท เพื่อซื้อเครื่องจักรจากประเทศอิตาลีสำหรับงานผลิตกระเบื้อง
แกรนิโต้นี้โดยเฉพาะ จึงทำให้ผลิตภัณฑ์ มีคุณภาพที่ดี ได้มาตรฐานสากล และผลิตภัณฑ์ดังกล่าวยังมีคุณสมบัติบางอย่างเหนือกว่า
หินแกรนิตธรรมชาติ เช่น มีการดูดซึมน้ำที่ต่ำมาก และน้ำหนักเบากว่าหินธรรมชาติ

 
  ปัจจุบันโรงงานของบริษัทฯ ตั้งอยู่เลขที่ 54/7 หมู่ 3 ตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี บนเนื้อที่ประมาณ 100 ไร่ มีกำลังการผลิตกระเบื้องบุผนังวันละประมาณ 10, 000 ตรม. และกระเบื้องแกรนิโต วันละประมาณ 4,000 ตรม. จำหน่ายผลิตภัณฑ์
ทั้งตลาดภายในประเทศและตลาดต่างประเทศ

แม้ว่าบริษัทฯ จะมีกำลังการผลิตที่เล็ก เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ผลิตรายอื่นๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน แต่บริษัทฯมีจุดมุ่งหมายที่จะ
สร้างความเป็นเลิศในงานเฉพาะด้านให้มีคุณภาพ เป็นที่พึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า อาทิ เข่น ผลิตกระเบื้องที่มีความสวยงาม มีคุณภาพ ให้เป็นที่ยอมรับในชื่อเสียงของผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เรายังคงยึดมั่นในเจตนารมย์นี้ต่อไป


 
 
 
©2004 The Royal Ceramic Industry Public Co., Ltd. All Rights Reserved. Designed by Thomas Idea.