บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) มีความต้องการทีมงานเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ ในด้านต่างๆ ดังนี้
ผู้สนใจที่มีคุณสมบัติข้างต้น ส่งจดหมายสมัครงาน มายัง :
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน )
65/225 อาคารชำนาญ เพ็ญชาติ บิซเนส เซ็นเตอร์ ชั้น 27
ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 โทร. 02-643-2222 ต่อ 2711
E-mail : hr_wongdurn@rci.co.th
 
 
©2004 The Royal Ceramic Industry Public Co., Ltd. All Rights Reserved. Designed by Thomas Idea.